<strike id="l1h3b"><dl id="l1h3b"><ruby id="l1h3b"></ruby></dl></strike><span id="l1h3b"></span>
<strike id="l1h3b"><dl id="l1h3b"></dl></strike>
<strike id="l1h3b"></strike>
<span id="l1h3b"><video id="l1h3b"></video></span>
Creative Cloud

?sigykite visas ?Creative Cloud“ programas 40 % pigiau.

Steb?kite, kaip jūs? id?jos ?gyvendinamos naudojant vis? ?Creative Cloud“ program? rinkin?.

Anks?iau – 60,49 €/m?n, dabar – 36,29 €/m?n.

Pasiūlymas galioja iki gegu??s 28 d.

Kas yra ?Creative Cloud“?

?Creative Cloud“ – tai daugiau nei 20 kompiuteriui ir mobiliesiems ?renginiams skirt? program? ir paslaug? rinkinys fotografijai, dizainui, vaizdo ?ra??, interneto, naudotoj? patirties ir pan. turinio kūrimui. Dabar ?iPad“ naudodami ?Photoshop“ galite ?gyvendinti savo id?jas, pie?ti ir tapyti naudodami ?Fresco“ bei kurti 3D ir papildytosios realyb?s turin?. Prisijunkite prie mūs? pasaulin?s kūrybin?s bendruomen?s, kad kartu sukurtume k? nors geresnio.

?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?InDesign“

?InDesign“

Kurkite dailius maketus ir publikuokite juos spaudoje ir skaitmenin?je erdv?je.


?Premiere Pro“

?Premiere Pro“

Profesionalus vaizdo ?ra?? ir film? redagavimas pagal industrijos standartus.


?Illustrator“

?Illustrator“

Kurkite puiki? vektorin? grafik? ir iliustracijas.


XD

?Adobe XD“

Kurkite, maketuokite ir bendrinkite ?traukian?ias ?iniatinklio, mobili?j?, balso bei kitas vartotoj? aplinkas.


?Acrobat DC“

?Acrobat DC“

I?baigtas PDF sprendimas pasauliui, kuriame svarbus mobilumas ir ry?ys.


Kurkite ne?tik?tinus vaizdus naudodami geriausius pasaulyje nuotrauk? kūrimo ?rankius.

Su?inokite daugiau apie fotografij?

?Lightroom“

?Lightroom“

U?fiksuokite nuostabias nuotraukas, kad ir kur būtum?te.


?Lightroom Classic“

?Lightroom Classic“

Kompiuteriui pritaikytas nuotrauk? redagavimas.


?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?Photoshop Express“

?Photoshop Express“

Redaguokite ir bendrinkite nuotraukas naudodami mobil?j? ?rengin?.


Photoshop Camera

Photoshop Camera

Kurkite ir dalinkit?s nuostabiomis nuotraukoms su fotoaparato efekt? program?le, paremta AI.


Kurkite spaudai ir skaitmeninei erdvei skirtus ?spūdingus dizaino kūrinius ir dokumentus.

Su?inokite daugiau apie dizain? ir maketus

?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?Photoshop Express“

?Photoshop Express“

Redaguokite ir bendrinkite nuotraukas naudodami mobil?j? ?rengin?.


?Illustrator“

?Illustrator“

Kurkite puiki? vektorin? grafik? ir iliustracijas.


?InDesign“

?InDesign“

Kurkite dailius maketus ir publikuokite juos spaudoje ir skaitmenin?je erdv?je.


?Dimension“

?Dimension“

Naudodami 3D kurkite preki? ?enklus, produkt? vaizdus, pakuo?i? dizain? ir kūrybinius darbus.


?After Effects“

?After Effects“

Kinematografiniai vaizdo efektai ir judanti grafika.


?Acrobat DC“

?Acrobat DC“

I?baigtas PDF sprendimas pasauliui, kuriame svarbus mobilumas ir ry?ys.


?Spark“

?Spark“

Greitai kurkite grafik?, tinklalapius ir vaizdo istorijas.


?Capture“

?Capture“

Bet kok? vaizd? savo telefone paverskite spalv? tema, grafika, pot?piu, ra?tu ar tekstūra.


?InCopy“

?InCopy“

Bendradarbiaukite su tekst? kūr?jais ir redaktoriais.


?Bridge“

?Bridge“

Centralizuokite kūrybos i?teklius


Kurkite ir redaguokite vaizdo ?ra?us, garso ?ra?us, vaizdo efektus ir animacij?.

Su?inokite daugiau apie vaizdo ?ra?us ir judes?

?Premiere Pro“

?Premiere Pro“

Profesionalus vaizdo ?ra?? ir film? redagavimas pagal industrijos standartus.


?Premiere Rush“

?Premiere Rush“

Kurkite vaizdo ?ra?us ir bendrinkite juos bet kur internete.


?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?After Effects“

?After Effects“

Kinematografiniai vaizdo efektai ir judanti grafika.


?Audition“

?Audition“

Suteikite pasakojimams gyvyb?s garso ?ra?ais.


?Acrobat DC“

?Animate“

Naujas animacijos am?ius. Naudokite bet koki? platform?, ?rengin? ir stili?.


?Character Animator“

?Character Animator“

Animuokite savo dvima?ius persona?us realiuoju laiku.


?Media Encoder“

?Media Encoder“

Greitai paleiskite vaizdo ?ra?? failus beveik bet kokiame ekrane.


Kurkite spaudai, internetui, vaizdo ?ra?ams ir mobiliesiems ?renginiams skirtus gra?ius pie?inius, iliustracijas ir tapybos darbus.

Su?inokite daugiau apie iliustracijas

?Fresco“

?Adobe Fresco“

M?gaukit?s galimybe pie?ti ir tapyti bet kur.


?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?Illustrator“

?Illustrator“

Kurkite puiki? vektorin? grafik? ir iliustracijas.


?Illustrator Draw“

?Illustrator Draw“

Savo mobiliuoju ?renginiu kurkite vektorinius pie?inius ir dizaino kūrinius.


?Capture“

?Capture“

Bet kok? vaizd? savo telefone paverskite spalv? tema, grafika, pot?piu, ra?tu ar tekstūra.


Kurkite ?traukian?ias interneto, mobili?j? ?rengini?, balso ir kitas naudotoj? aplinkas.

Su?inokite daugiau apie naudotoj? s?saj? ir patirt?

XD

?Adobe XD“

Kurkite, maketuokite ir bendrinkite ?traukian?ias ?iniatinklio, mobili?j?, balso bei kitas vartotoj? aplinkas.


?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?Illustrator“

?Illustrator“

Kurkite puiki? vektorin? grafik? ir iliustracijas.


?Dreamweaver“

?Dreamweaver“

Sukurkite modernias adaptyvias svetaines.


?After Effects“

?After Effects“

Kinematografiniai vaizdo efektai ir judanti grafika.


?Acrobat DC“

?Animate“

Naujas animacijos am?ius. Naudokite bet koki? platform?, ?rengin? ir stili?.


Kurkite 3D modelius ir persona?us bei ?traukian?ias aplinkas.

Su?inokite daugiau apie 3D ir papildyt?j? realyb?

?Dimension“

?Dimension“

Naudodami 3D kurkite preki? ?enklus, produkt? vaizdus, pakuo?i? dizain? ir kūrybinius darbus.


?Project Aero“ (beta versija)

?Adobe Aero“

Kurkite ir dalykit?s jaudinan?ia papildyt?ja realybe be jokio programavimo.


?Substance“

?Substance“ parduodama atskirai

?Adobe“ teikiama ?Substance“

Rinkos standartus atitinkantis 3D pie?imas ir tekstūr? kūrimas.


?Mixamo“

?Mixamo“

Greitai kurkite, suteikite ?mogaus i?vaizd? ir animuokite unikalius persona?us savo dizaino projektams.


?Photoshop“

?Photoshop“

Redaguokite, d?liokite ir kurkite gra?ias nuotraukas, grafikos vaizdus ir pie?inius kompiuteryje ir ?iPad“.


?Adobe Stock“

?Adobe Stock“

Rinkit?s i? milijon? auk?tos kokyb?s vaizd?, grafikos, vaizdo ?ra?? ir pan.


Filmuokite, redaguokite ir bendrinkite vaizdo ?ra?us, kad ir kur būtum?te.

Su?inokite daugiau apie socialinius tinklus

?Premiere Rush“

?Premiere Rush“

Kurkite vaizdo ?ra?us ir bendrinkite juos bet kur internete.


?Spark“

?Spark“

Greitai kurkite grafik?, tinklalapius ir vaizdo istorijas.


Photoshop Camera

Photoshop Camera

Kurkite ir dalinkit?s nuostabiomis nuotraukoms su fotoaparato efekt? program?le, paremta AI.


K? rasite ?Creative Cloud“?

?riftai

Daugiau nei 20 program?

I?bandykite kūrimo galimybes naudodami kompiuteriui ir mobiliesiems ?renginiams skirtas programas, ?skaitant ?Photoshop“, ?InDesign“ ir ?Premiere Rush“.

?riftai

?Adobe Fonts“

Pasiekite tūkstan?ius ?rift?, skirt? jūs? projektams, i? pa?i? ?Creative Cloud“ program?.

?Behance“

?Behance“

Demonstruokite ir atraskite puikius kūrybinius darbus.

?Creative Cloud Libraries“

?Creative Cloud Libraries“

?ra?ykite, nar?ykite ir bendrinkite ?Libraries“ i?teklius pa?iose ?Creative Cloud“ programose.

?Portfolio“

?Adobe Portfolio“

Sukurkite ir tinkinkite savo darb? aplanko svetain?.

Saugojimas

Saugojimas

Gaukite 100 GB vietos debesies saugykloje failams

bendrinti ir bendram darbui.

Per?iūr?kite ?Adobe MAX“ pagrindin? prane?im?.

Pirmieji su?inokite ?Creative Cloud“ naujienas ir numatomus planus.

?

?iūr?ti dabar

Atraskite jums tinkamiausi? ?Creative Cloud“ plan?.

40 % nuolaida fiziniams asmenims

?sigykite vis? ?Creative Cloud“ program? rinkin? 40?% pigiau. Anks?iau – 60,49 €/m?n, dabar – 36,29 €/m?n.

Pasiūlymas galioja iki gegu??s 28 d.

Komandos

Nuo 29,99?€/m?n. be PVM?

Jums suteikiamos visos reikalingos priemon?s, kad gal?tum?te kurti nuostabius darbus, be to, juos paprasta tvarkyti ir pan.

Pirkite telefonu: +44 203 0277 764?

Turite klausim?? Mes galime atsakyti.

Kada prasideda mano naryst??

Jei naryst? ?sigysite tiesiogiai i? ?Adobe“ svetain?s, ji prasid?s ?Adobe“ parduotuvei ?vykd?ius jūs? u?sakym?. Prisijunkite prie savo paskyros ir prad?kite naudotis.

Ar galima bendrinti kokius nors failus i? ?Creative Cloud“?

Fail? tip? i? ?Creative Cloud“ bendrinimui netaikomi jokie apribojimai.

Kokio tipo failus galima saugoti ?Creative Cloud“?

Fail? tipams, kuriuos galite saugoti ?Creative Cloud“, netaikomi jokie apribojimai.

Kaip pasiekti savo ?Creative Cloud“ programas?

Programos ?diegiamos ir veikia jūs? kompiuteryje, kaip bet kurios kitos kompiuterio programos. Pirm? kart? atsisiunt? bet kuri? vien? i? kūrybini? program? automati?kai atsisi?site ir kompiuteriui skirt? ?Creative Cloud“. Per kompiuteriui skirt? ?Creative Cloud“ program? galite pasiekti, atsisi?sti ir atnaujinti bet kuri? atskir? kūrybin? program?.

Kas suteikiama su komandoms skirta ?Creative Cloud“?

Komandoms skirta ?Creative Cloud“ suteikia prieig? prie viso ?Adobe“ kūrybini? program? rinkinio bei papildom? funkcij?, kurios pad?s komandos nariams dirbti kartu. Be to, suteikiamas internetinis administratoriaus pultas, kur? naudodami galite lengvai tvarkyti licencijas, pasinaudoti 24/7 technine pagalba ir asmenini? seans? su specialistais paslaugomis.

亚洲中文在线精品国产